Sb333 » Hoofdpagina » Welkom!
Onderzoek & Wetenschap

Nieuwe artikelen van Sb333

Jeugdzorg: beleid of wanbeleid?

Jeugdzorg: beleid of wanbeleid?

In het Landelijk Beleidskader Jeugdzorg 2009 tot en met 2012 wordt een vierjarenplan voor het beleid en de werking van de jeugdzorg geschetst. Het beleidskader vermeldt een stijging in het aantal male…

Kinderopvang is goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling

In het kader van het streven naar die kwaliteit is er onderzoek gedaan naar de invloed van kinderopvang op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. De hier onderbouwde stelling luidt dan ook:…

Scheikunde - De soorten bindingen en stoffen

In dit artikel worden de verschillende stoffen en bindingen in de scheikunde toegelicht. Welke stof heeft welke binding?

Waardoor zijn de Twin Towers ingestort?

Na de aanslagen op 11 september 2001 leeft dit onderwerp nog steeds onder vele mensen. Hoewel de Twin Towers geraakt waren door verkeersvliegtuigen, vraagt de scepticus zich af of dit de enige invloed…

Hoe schrijf ik een formeel Plan van Aanpak?

In het projectmanagement is het erg belangrijk om een project duidelijk en uitgebreid neer te zetten. In dit artikel wordt beschreven uit welke onderdelen het Plan van Aanpak moet bestaan en welke inh…
Schrijf mee!